Aby zawsze iść we właściwym kierunku

Jak działa Unia Europejska?

european-union-155207_640W historii całego świata nie było chyba jeszcze przypadku, by ponad dwadzieścia państw, z wysoko rozwiniętymi gospodarkami i ogromnym potencjałem społecznym, zjednoczyło się w ramach jednej organizacji, posiadającej wyraźne cechy państwa federacyjnego. Dopiero pod koniec dwudziestego wieku stało się to możliwe, czego efektem jest właśnie Unia Europejska. Chociaż jesteśmy jej obywatelami i o wszelkich jej przejawach słyszymy naprawdę na co dzień, nie wszyscy wiedzą czym ona jest i jakie korzyści płyną z tego, że nasz kraj od prawie dziesięciu już lat jest jej członkiem – dlatego też warto powiedzieć na ten temat kilka słów i w skrócie nakreślić najważniejsze idee i zasady Unii Europejskiej. Warto odnotować w pierwszej kolejności, że dwadzieścia trzy państwa członkowskie współpracują ze sobą na różnych gruntach – unijne programy dotyczą bowiem zarówno sfery gospodarczej, jak i politycznej, a także kulturalnej. Najważniejszym plusem dla państw, które do Unii dołączyły później jest na pewno możliwość korzystania z unijnych funduszy i dotacji, dzięki czemu mogą się one znacznie szybciej rozwijać – zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, co odczuwają dosłownie wszyscy ich obywatele.