Cyklosporyna w łuszczycy typu plaque – wyniki wielodawkowego, podwójnie ślepej próby ad 10

Niemniej jednak, w podgrupie naszych pacjentów, którzy mieli wystarczająco duży spadek GFR, aby uzasadnić powtórne badania, średni GFR wzrósł w kierunku jego poziomu przed leczeniem w połączeniu z umiarkowanym zmniejszeniem średniej dawki w okresie od jednego do trzech miesięcy. Podobna poprawa w GFR wystąpiła u pacjentów z łuszczycą, u których cyklosporyna została zatrzymana po 1/2 do 2 1/2 roku leczenia.31 Zmiany w GFR w ciągu ośmiu tygodni leczenia cyklosporyną w naszej zdrowej populacji mogły być oszacowane przez stosowanie formuły zawierającej stężenie azotu mocznikowego w surowicy i rozkurczowe ciśnienie krwi, wraz z korektą dla płci pacjenta. Konieczne będą dalsze badania w celu ustalenia, czy wzór jest użyteczny u pacjentów o różnych cechach lub stanach chorobowych, lub w dłuższych okresach. Wcześniejsze badania, w których oceniano reakcje nadwrażliwości typu późnego, wykazały, że w porównaniu z osobami kontrolnymi, pacjenci z łuszczycą mają zmniejszoną reaktywność na antygeny testowane na skórze33. 34 35 22% przypadków anergii wśród naszych pacjentów potwierdziło te doniesienia. Leczenie cyklosporyną zmniejszyło odpowiedź testu skórnego u 61 procent pacjentów nieanergicznych; czy ten efekt uboczny odzwierciedla lokalny efekt hamujący cyklosporyny w skórze lub ogólnej immunosupresji jest nieznany. Jednak u naszych pacjentów nie obserwowano żadnych objawów immunosupresji, takich jak nieoczekiwana częstość infekcji lub nowotworów.
Cyklosporyna powoduje szybkie i całkowite usunięcie łuszczycy z dużym prawdopodobieństwem powodzenia. Konieczne będzie dalsze badanie jego bezpieczeństwa i skuteczności w długotrwałym stosowaniu w celu ustalenia, czy jest on odpowiedni do długotrwałej terapii łuszczycy.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez grant z Sandoz Research Institute (East Hanover, NJ), przez Babcock Dermatologie Endowment (Ann Arbor) i przez grant Clinical Research Center (M01-RR-00042) z National Institutes of Health.
Przedstawione w części na dorocznych spotkaniach Towarzystwa Dochodzenia Śledczego w Waszyngtonie, 2-5 maja 1990 r. I American Academy of Dermatology w Atlancie, 1-6 grudnia 1990 r.
Drs. Ellis i Voorhees są konsultantami Sandoz Pharmaceuticals Corporation (producent cyklosporyny [Sandimmune]).
Jesteśmy wdzięczni Ronnie Brown, Harrold Carter, Benjie Johnson, Glenn Kolansky, MD, Kathy Omoto, MS, Harriet Selin, Gretta Smith, Cyndi Stam, Marcy Waldinger i Dale Yessian za nieocenioną pomoc.
Author Affiliations
Z Oddziału Dermatofarmakologii, Oddziału Dermatologii (CNE, MSF, MDB, MTS, AHH, SW, TAH, TGP, ME-M., ED, KDC, JJV); Oddział Nefrologii. Departament Medycyny Wewnętrznej (JMM, LLR); i Departament Patologii (TMA), University of Michigan Medical Center, Ann Arbor. Prośby o przedruk do Dr. Ellisa z Departamentu Dermatologii, Centrum Medyczne Uniwersytetu Michigan, Centrum Taubman 1910, 1500 E. Centrum Medyczne Dr., Ann Arbor, MI 48109-0314.

[hasła pokrewne: dalia chrzanowska, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe wrocław, trądzik ropowiczy ]