Cyklosporyna w łuszczycy typu plaque – wyniki wielodawkowego, podwójnie ślepej próby

Skuteczność cyklosporyny w leczeniu łuszczycy była nieoczekiwanym odkryciem Muellera i Herrmanna1, którzy obejmowali czterech pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów i łuszczycą w badaniu dotyczącym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Potwierdziliśmy to w podwójnie ślepej próbie skuteczności cyklosporyny w łuszczycy.2 Skuteczne dawki cyklosporyny podawane pacjentom z łuszczycą w tych i innych badaniach wahały się od do 15 mg na kilogram masy ciała na dobę.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ponieważ raporty opierały się głównie na badaniach niewielkiej liczby pacjentów, trudno było określić właściwą dawkę. Dlatego przeprowadziliśmy 16-tygodniową, podwójnie ślepą próbę odpowiedzi na dawkę w jednym ośrodku badawczym, aby określić skuteczność trzech dawek cyklosporyny u 85 pacjentów z łuszczycą. Ponadto ocenialiśmy kliniczne i laboratoryjne skutki uboczne każdej dawki, a u 43 pacjentów ocenialiśmy czynność nerek (jak opisano poniżej).
Metody
Pacjenci
Osiemdziesiąt pięć pacjentów (66 mężczyzn i 19 kobiet, średni wiek, 44 lata, zakres od 19 do 74), zostało włączonych do tego ambulatoryjnego badania. Aby się zapisać, wymagane było zaangażowanie ponad 25 procent ich powierzchni ciała z przewlekłą łuszczycą charakteryzującą się dużymi blaszkami (83 pacjentów, średni stopień zaangażowania, 43 procent, zakres, 25 do 80 procent) lub mieć – wyłączenie łuszczycy (2 pacjentów z ciężką łuszczycą głównie rąk, stopień zaangażowania, 7 procent i 15 procent). Wybrani pacjenci nie odpowiedzieli w sposób zadowalający co najmniej jednemu z głównych czynników wywołujących łuszczycę – tj. Ultrafioletowi B, ultrafioletowi A z doustnym psoralenem, etretynatem lub metotreksatem. Byli w dobrym zdrowiu, zgodnie z ich historią i badaniem fizycznym. Kobiety w wieku rozrodczym zostały wyłączone z badania. Przed rejestracją wszyscy pacjenci przestali otrzymywać leczenie systemowe lub fototerapię przez co najmniej 30 dni oraz leki miejscowe inne niż łagodne środki zmiękczające przez co najmniej 14 dni.
Wszyscy pacjenci wyrazili świadomą zgodę po pełnym wyjaśnieniu szczegółów, procedur i potencjalnego ryzyka związanego z badaniem. Protokół i formularz zgody zostały zatwierdzone przez instytucyjną komisję recenzyjną University of Michigan Medical Center, a wniosek o zastosowanie nowego leku został złożony w dziale Food and Drug Administration.
Protokół
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka populacji badania zgodnie z przypisanym leczeniem * Do kwalifikujących się pacjentów przypisano liczby w następującej kolejności; każda liczba została przypisana do jednej z czterech grup leczenia za pomocą wygenerowanego komputerowo losowego kodu w blokach 17. Trzy grupy otrzymywały doustną cyklosporynę (roztwór doustny Sandimmune) codziennie w dawce 7,5 mg (n = 15), 5 mg (n = 20) lub 3 mg (n = 25) na kilogram masy ciała, podczas gdy pozostała grupa (n = 25) otrzymywała tylko nośnik (składający się z oleistego oleju sandemmunizowanego Labrafil [oleinian peglikolu 5]). Przed terapią cztery grupy były podobne pod względem różnych cech (Tabela 1).
Wybrano niezbilansowany projekt, przewidując, że w grupach otrzymujących niższe dawki cyklosporyny wymagana byłaby większa liczba pacjentów w celu odróżnienia ich odpowiedzi od grupy podanej w pojeździe.
[przypisy: zdrapany pieprzyk, ostry dyżur okulistyczny łódź, impexgeo ]