Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej ad 10

Wyniki bezpieczeństwa uzyskane w połączonych badaniach TORO i TORO 2 po dłuższej ekspozycji na enfuwirtyd wykazały wyższy odsetek przypadków zapalenia płuc u pacjentów otrzymujących enfuwirtyd niż u pacjentów w grupie kontrolnej, ale ogólna częstość występowania infekcji bakteryjnej była podobna w obu grupach. U dwóch pacjentów wystąpiła reakcja nadwrażliwości, która była uważana za związaną z terapią enfuwirtydem i która powróciła po ponownym podjęciu próby. Częstość występowania eozynofilii wśród pacjentów otrzymujących enfuwirtyd była większa, nawet po skorygowaniu o czas ekspozycji. Przegląd przypadków poszczególnych pacjentów z eozynofilią nie wykazał klinicznych objawów niepożądanych wskazujących na nadwrażliwość na enfuwirtyd.
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia były najczęstszymi zdarzeniami związanymi z leczeniem enfuwirtydami, występującymi u większości pacjentów, którzy otrzymywali lek, ale ból lub dyskomfort wymagający środków przeciwbólowych lub ograniczających zwykłe działania wystąpiły tylko w 8,7%. Tylko niewielka liczba pacjentów przerwała leczenie enfuwirtydem z powodu reakcji w miejscu wstrzyknięcia (2,8 procent pacjentów przypisanych do grupy enfuwirtydu i 1,2 procent pacjentów, którzy zmienili leczenie na enfuwirtyd). Wystąpił wysoki wskaźnik przestrzegania leczenia enfuwirtydem, co sugeruje, że reakcje w miejscu wstrzyknięcia nie ograniczały leczenia.
W naszym badaniu enfuwirtyd spowodował znaczącą poprawę odpowiedzi wirusologicznych i immunologicznych w porównaniu z indywidualnie zoptymalizowaną, złożoną terapią przeciwretrowirusową. Odkrycia te są poparte podobnymi wynikami uzyskanymi w badaniu TORO 2.15 Te dwa badania dostarczają niezbitych dowodów na zasadę, że glikoproteina HIV-1 41 jest żywotnym celem skutecznego leczenia zakażenia HIV-1. W obu próbach zostanie przeprowadzona analiza tygodnia 48, aby ocenić trwałość odpowiedzi na enfuwirtyd. Wprowadzenie enfuwirtydu jako pierwszej z tej nowej klasy leków przeciwretrowirusowych może w znacznym stopniu przyczynić się do udanego, zindywidualizowanego leczenia rosnącej liczby pacjentów, którzy mają ograniczone możliwości leczenia.
[więcej w: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe wrocław, moringa kapsułki, ośrodek terapii uzależnień wrocław ]
[podobne: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe wrocław, ostry dyżur okulistyczny wrocław, orgazm łechtaczkowy a pochwowy ]