Niski węglowodan w porównaniu z dietą niskotłuszczową w ciężkiej otyłości czesc 4

Nie było znaczących różnic między grupami pod względem charakterystyki osób, które zrezygnowały z badania (Tabela 2). Badani na diecie niskowęglowodanowej brali udział w bardziej dietetycznych sesjach doradczych niż osoby na diecie niskotłuszczowej (średnia, 5,7 . 2,7 vs. 4,3 . 2,7; P = 0,006). Ocena spożycia
Tabela 3. Tabela 3. Zmiana z linii podstawowej w składzie dwóch diet w szóstym miesiącu. Po sześciu miesiącach poradnictwa dietetycznego badani na diecie niskotłuszczowej odnotowali spadek spożycia kalorycznego, podczas gdy ich skład makroskładników był bliski wytycznym Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (Tabela 3) .7 W porównaniu z badanymi w diecie niskotłuszczowej badani na diecie niskowęglowodanowej odnotowali nieistotnie większy spadek kaloryczności (P = 0,33), znacznie większy spadek odsetka kalorii z węglowodanów (P <0,001) i znacznie większy wzrost w procentach kalorii z białka (P <0,001) i tłuszczu (P = 0,004).
Utrata wagi
Badani na diecie niskowęglowodanowej stracili większą wagę podczas sześciomiesięcznego badania niż osoby z dietą niskotłuszczową (średnia, -5,8 . 8,6 kg vs. -1,9 . 4,2 kg, przedział ufności 95% dla różnicy wagi straty między grupami, -1,6 do -6,3, P = 0,002) (rysunek 1). Różnica w utracie wagi pomiędzy grupami pozostała istotna po dostosowaniu wyłącznie do zmiennych podstawowych (wiek, rasa lub grupa etniczna, płeć, podstawowy wskaźnik masy ciała, kaloryczne przyjmowanie linii bazowej oraz obecność lub brak nadciśnienia tętniczego, cukrzyca, aktywne palenie tytoniu i bezdech senny) (p = 0,002) oraz w przypadku zmiennych podstawowych, a także liczba uczestniczących sesji poradnictwa dietetycznego (P = 0,01).
Druga analiza, w której przenieśliśmy wagi linii bazowej pacjentów, którzy odpadli z badania (tj. Zakładali brak utraty wagi u tych osób) nadal wykazali większą utratę masy ciała w grupie niskowęglowodanowej niż w grupie o niskiej zawartości tłuszczu (średnio, -2,7 . 8,6 kg vs. -1,8 . 3,9 kg, 95-procentowy przedział ufności dla różnicy w utracie wagi między grupami, -1,6 do -6,2; P = 0,002).
Jako miarę znacznej utraty masy ciała stwierdziliśmy, że utrata masy ciała wynosząca co najmniej 10% masy linii podstawowej wystąpiła u 9 z 64 pacjentów na diecie niskowęglowodanowej (14%), w porównaniu z 2 z 68 dieta niskotłuszczowa (3 procent) (P = 0,02). Białe osoby straciły na wadze więcej niż czarne osoby (średnio, -13 . 19 kg w porównaniu do -5 . 12 kg, P = 0,009), niezależnie od przypisania grupy żywieniowej. Nie było innych istotnych różnic w utracie wagi pomiędzy grupami.
Lipidy w surowicy
Tabela 4. Tabela 4. Zmiany w linii podstawowej w surowicy Poziomy lipidów, glukozy, glukozylowanych hemoglobin i kwasu moczowego po sześciu miesiącach. Podczas sześciomiesięcznego badania odnotowano większy spadek średniego stężenia triglicerydów w grupie niskowęglowodanowej niż w grupie o niskiej zawartości tłuszczu (-20 . 43 procent w porównaniu do -4 . 31 procent, p = 0,001) (tabela 4). Różnica ta pozostała istotna po skorygowaniu o zmienne bazowe (P <0,001). Badani na diecie niskowęglowodanowej wykazywali również większe średnie obniżenie poziomów triglicerydów bez względu na to, czy brali oni leki obniżające stężenie lipidów (-25 . 38 procent [podobne: uzdrowisko lecznicze sanatoryjne doroslych, usg ciazy warszawa, bezpłatne leki dla kogo ] [więcej w: prążki oligoklonalne, trądzik ropowiczy, gumtree katowice ]