Pęknięcie serca

W pracy Image in Clinical Medicine, Redfern and Smart (wydanie z 13 lutego) opisałem przypadek pęknięcia serca u mężczyzny, u którego początkowo występował atypowy ból w klatce piersiowej i elektrokardiograficzne objawy zawału mięśnia sercowego. Podczas kolejnych diagnostycznych zabiegów radiologicznych rozwijało się zatrzymanie krążenia, a pacjent zmarł.
Rozpoznanie podostrego pęknięcia wolnej ściany jest trudnym problemem klinicznym. Niektórzy pacjenci z pęknięciem serca ulegają niemal natychmiastowi, z szybką dysocjacją elektromechaniczną; inne mają prezentację podostrą, z powolnym lub powtarzalnym przebiegiem klinicznym. U tych pacjentów, którzy mogą przeżyć kilka godzin do kilku dni, wczesne rozpoznanie pozwala na wykonanie interwencji ratujących życie.
Pęknięcie mięśnia sercowego można podejrzewać na podstawie typowych objawów, takich jak nawracający lub uporczywy ból w klatce piersiowej i wstrząs kardiogenny. Jednak pęknięcie może być również rozpoznane na podstawie objawów elektrokardiograficznych. Niedawno wykazaliśmy, że tachykardia zatokowa, uniesienie odcinka ST w odprowadzeniu V5 lub oba mogą być niezależnymi czynnikami predykcyjnymi pęknięcia po zawałach mięśnia sercowego.2 Na podstawie tych kryteriów pacjenci z pęknięciem podostrym zostali zidentyfikowani z 75-procentową czułością i 92% specyficzność. Cenny czas uzyskany dzięki elektrokardiograficznemu rozpoznaniu pęknięcia serca może u tych pacjentów ratować życie.
Xander H. Wehrens, MD, Ph.D.
Columbia University College of Physicians and Surgeons, Nowy Jork, NY 10032
[email protected] edu
Pieter A. Doevendans, MD, Ph.D.
Utrecht University, 10032 Utrecht, Holandia
2 Referencje1. Redfern A, Smart J. Rozerwanie serca. N Engl J Med 2003; 348: 609-609
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Wehrens XH, Doevendans PA, Widdershoven JW, i in. Przydatność częstoskurczu zatokowego i uniesienia odcinka ST w V (5) do identyfikacji zbliżającego się pęknięcia wolnej ściany lewej komory w zawałach ściany dolnej. Am J Cardiol 2001; 88: 414-417
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
[więcej w: stwardnienie rozsiane blog, apteka malbork, nfz wrocław sanatoria lista oczekujących ]
[więcej w: zdrapany pieprzyk, dyżur okulistyczny wrocław, zdrapanie pieprzyka ]