Kto żyje Kto umiera : Etyczne kryteria wyboru pacjentów Silna medycyna: Etyczne racjonowanie opieki zdrowotnej

Niewiele problemów jest bardziej kłopotliwych dla współczesnej medycyny niż to, w jaki sposób opieka może być racjonowana. Te dwie książki ilustrują, jak trudno jest opracować dające się obronić podejście do tego problemu. W pierwszej książce Kto żyje. Kto umiera ., Kilner podejmuje zniechęcające zadanie zebrania wszystkich kryteriów, które zostały zaproponowane w celu wybrania pacjentów do leczenia, gdy zasoby są niewystarczające, aby zapewnić leczenie wszystkim potrzebującym. Kryteria wyboru grup Kilnera na cztery kategorie: społeczną, socjologiczną, medyczną i osobistą. Następnie przedstawia argumenty za i przeciw każdemu kryterium i stara się znaleźć jakiś akceptowalny grunt. Proponuje dwa zestawy kryteriów racjonowania, jeden społecznie akceptowalny, a drugi etycznie dopuszczalny. Kryteria społeczne wyboru pacjenta do opieki medycznej obejmują świadczenie medyczne (z ustalonym minimum dla prawdopodobnej korzyści, jakości świadczenia i długości świadczenia), bliskość śmierci (w takim stopniu, że bliskość śmierci może zostać oddzielona od korzyść, umierające będą miały pierwszeństwo), prawdopodobieństwo uzyskania korzyści (poza minimalnym prawdopodobieństwem wymaganym w kategorii świadczeń zdrowotnych), intensywność zabiegów wykorzystywania zasobów wymagających dużych inwestycji w zasoby miałaby na ogół niższy priorytet niż leczenie wykorzystujące mniej zasobów), specjalne obowiązki (pacjenci ze specjalnymi obowiązkami, których nie mogliby spełnić inni i którzy potrzebowali danego leczenia, aby skutecznie wywiązać się z tych obowiązków mieli większe roszczenia), gotowość do leczenia (pacjenci, którzy odmówili leczenia mogą być etycznie wykluczeni z leczenia ) i losowy wybór (zazwyczaj w formacie kto pierwszy, ten lepszy ).
Autor ocenia, że odpowiednie kryteria etyczne (w kolejności składania wniosków) to gotowość do leczenia i spełnienie kryteriów medycznych, w tym minimalne standardy dotyczące jakości, czasu trwania i prawdopodobieństwa korzyści; nieuchronność śmierci, istnienie szczególnych obowiązków i wymóg rozsądnego poziomu inwestycji w zasoby; i losowy wybór, najlepiej przez loterię, jeśli potrzebne są dalsze kryteria wyboru. Kilner uważa, że stanowi to akceptowalny społecznie system selekcji pacjentów, mimo że stwierdza on również, że radykalnie różni się on od tego, co obecnie dzieje się w amerykańskiej służbie zdrowia.
Kilner wykonał prawdziwą usługę zbierając wszystkie te materiały. Z jednej strony każdy, kto chce szybkiego przygotowania argumentów za i przeciw konkretnemu kryterium racjonowania, ma teraz gdzieś się zwrócić. Z drugiej strony prezentacja samego materiału przypomina bardzo długi przegląd literatury. Większość tekstu składa się z mocno opisanych streszczeń i opisów dzieł innych osób. Tylko w ostatnim rozdziale proponuje, co należy zrobić z tymi wszystkimi informacjami. Warto przeczytać, jeśli ktoś był przekonany, że jego propozycja jest wystarczająco przekonująca zarówno na poziomie praktycznym, jak i teoretycznym. Niestety, praktyczne zastosowanie jego propozycji – która jest z pewnością tak teoretycznie jak wiele innych propozycji racjonowania – wydaje się nieuchwytne.
W drugiej omawianej książce, Strong Medicine, Menzel uważa, że takie podejście, jak ogólnospołeczna uczciwość, jest nieadekwatne, jako rozwiązanie problemu racjonowania, które, jak czuje, pozostawia na miejscu konflikt między pacjentem a społeczeństwem.
[więcej w: trądzik ropowiczy, dalia chrzanowska, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe wrocław ]