Randomizowana próba diety o niskiej zawartości węglowodanów na otyłość czesc 4

Średni (. SE) Procentowa zmiana masy ciała u osób z dietą niskowęglowodanową i dieta konwencjonalna (dieta niskokaloryczna, bogata w węglowodany), według analizy, w której zastosowano wartości podstawowe Przeprowadzono kontynuację w przypadku brakujących wartości (panel A) lub analizę zawierającą dane na temat osób, które ukończyły badanie i dane uzyskane podczas ostatniej wizyty kontrolnej dla osób, które nie ukończyły badania (panel B). W panelu B grupa niskowęglowodanowa miała 28 pacjentów w 3 miesiące, 24 pacjentów w wieku 6 miesięcy i 20 pacjentów w wieku 12 miesięcy, a grupa z konwencjonalną dietą 21 pacjentów w 3 miesiące, 18 pacjentów w wieku 6 miesięcy i 17 pacjentów po 12 miesiącach. Gwiazdki wskazują na znaczącą różnicę (P <0,05) między grupami. W analizie, w której wartości bazowe zostały przeniesione do przodu w przypadku brakujących wartości, grupa na diecie niskowęglowodanowej straciła istotnie większą wagę niż grupa na diecie konwencjonalnej po 3 miesiącach (P = 0,001) i 6 miesiącach (P = 0,02), ale różnica w utracie masy ciała nie była statystycznie istotna po 12 miesiącach (P = 0,26) (tabela 2 i wykres 1A).
Ścieranie
Tabela 3. Tabela 3. Procent zmian wagi, ciśnienia krwi, lipoprotein w surowicy i doustnej tolerancji glukozy w analizie obejmującej dane dotyczące osób, które ukończyły badanie i dane uzyskane w czasie ostatniej wizyty kontrolnej dla osób, które wykonały Nie ukończyć badania. W sumie 49 pacjentów ukończyło 3 miesiące badania (28 na diecie niskowęglowodanowej i 21 na diecie konwencjonalnej), 42 pacjentów ukończyło 6 miesięcy (24 na diecie niskowęglowodanowej i 18 na diecie konwencjonalnej) i 37 pacjenci ukończyli 12 miesięcy (20 na diecie niskowęglowodanowej i 17 na diecie konwencjonalnej). Odsetek osób, które odpadły z badania po 3, 6 i 12 miesiącach, był wyższy w grupie stosującej dietę konwencjonalną (odpowiednio 30, 40 i 43 procent) niż w grupie stosującej dietę niskowęglowodanową ( Odpowiednio 15, 27 i 39 procent), ale różnice te nie były statystycznie istotne. Ogółem 59% osób ukończyło badanie, a 88% osób, które ukończyły sześciomiesięczną ocenę, ukończyło pełne badanie. Gdy analiza obejmowała dane na temat osób, które ukończyły badanie i dane uzyskane w czasie ostatniej wizyty kontrolnej u osób, które nie ukończyły badania, schemat utraty wagi był podobny do uzyskanego, gdy wartości linii przeniesione w przypadku brakujących danych. Chorzy na diecie niskowęglowodanowej stracili istotnie większą wagę niż osoby na konwencjonalnej diecie po 3 miesiącach (P = 0,002) i 6 miesiącach (P = 0,03), ale różnica w utracie wagi nie była statystycznie istotna po 12 miesiącach (P = 0,27) (Tabela 3 i Figura 1B).
Ketony moczowe
Ryc. 2. Ryc. 2. Odsetek osobników z dodatnim stężeniem ketonów w moczu, w zależności od tego, czy byli oni na diecie niskowęglowodanowej czy konwencjonalnej (dieta niskokaloryczna, bogata w węglowodany). Dodatnie stężenie ketonu w moczu określono jako 5 do 100 mg na decylitr. Gwiazdki wskazują na istotną różnicę (P <0,003) między grupami.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy odsetek pacjentów, u których wynik testu na obecność ketonów w moczu był dodatni, był istotnie wyższy w grupie stosującej dietę niskowęglowodanową niż w grupie na diecie konwencjonalnej (ryc. 2), ale nie było istotnych różnic między grupami. po trzech miesiącach
[podobne: endometrioza po cesarce a zajście w ciążę, plastyka powłok brzusznych, uzdrowisko lecznicze sanatoryjne doroslych ]
[hasła pokrewne: prążki oligoklonalne, trądzik ropowiczy, gumtree katowice ]